Gå direkt till huvudinnehållet

Intraabdominala abscesser

Senast reviderad:


Definition:
En abdominal abscess är en ansamling av pus eller infekterat material, vanligt till följd av en lokaliserad infektion i bukhålan.
Förekomst:
Vanligt tillstånd på allmänkirurgisk avdelning.
Symtom:
Ofta föreligger predisponerande faktorer. Feber, takykardi och smärta kan vara mild eller frånvarande, särskilt hos patienter som står på antibiotika.
Kliniska fynd:
Feber, takykardi, endast i undantagsfall svullnad i buken. Ofta ileus. Eventuellt positivt psoastecken vid psoasabscess.
Diagnostik:
I första hand ultraljud eller DT. Infektionsparametrar är positiva, eventuellt abnorm lever- eller njurfunktion. Eventuellt positiv blododling. 
Behandling:
Huvudbehandlingen är i vanliga fall snabbt och fullständigt dränage av abscessen, kontroll över underliggande orsak och behandling med antibiotika. 
  1. Kao L. Intra-abdominal abscess. BMJ Best Practice, last updated Aug 31, 2016.
  2. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Surg Infect (Larchmt). 2010;11:79-109. PubMed  
  3. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50(2): 133-64. pmid:20034345 PubMed  
  4. Barshak MB. . Antimicrobial approach to intra-abdominal infections in adults. UpToDate, last updated Mar 14, 2016 . www.uptodate.com  
  5. Cinat ME, Wilson SE, Din AM. Determinants for successful percutaneous image-guided drainage of intra-abdominal abscess. Arch Surg. 2002;137:845-849. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas