Levertransplantation

Basfakta

Bakgrund

  • Levertransplantation är ett mycket omfattande ingrepp som fortfarande utvecklas, men resultaten förbättras hela tiden.1
  • Stor omsorgsfullhet vid patienturval, primärbehandling och uppföljning är avgörande för den enskilda patientens prognos.
  • Brist på leverdonatorer kräver strikt prioritering av vem som lämpar sig för levertransplantation.
  • I Sverige utförs levertransplantationer sedan 2010 bara vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.2

Patienturval

Indikationer

Utredning och eventuell förbehandling

Transplantationen

Efterbehandling och kontroll

Förlopp och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.