Gå direkt till huvudinnehållet

Levertransplantation

Senast reviderad:


  1. The Nordic Liver Transplant Registry (NLTR). Annual report 2017. 2018. www.scandiatransplant.org  
  2. Svensk gastroenterologisk förening. Nationella riktlinjer för uppföljning av levertransplanterad patient. 2012-02-22 (hämtad 2019-04-16) svenskgastroenterologi.se  
  3. Beyer N, Aadahl M, Strange B et al. Improved physical performance after orthotopic liver transplantation. Liver Transpl 1999;5:301-9. PubMed  
  4. Aadahl M, Hansen BA, Kirkegaard P et al. Fattique and physical function after orthotopic liver transplantation. Liver Transpl 2002;8:251-9. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg