Kroniska sväljningsbesvär

Basfakta

Definition

  • Kronisk dysfagi.
  • Störningar i sväljningen som minskar en persons förmåga att äta.1
  • Kan bero på alla strukturer, från läpparna till den nedre esofagala sfinktern.2-3
  • En normal sväljningsmekanism är viktig eftersom det säkerställer att luftvägarna stängs i samband med sväljningen.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.