Resistens i buken

Basfakta

Definition

  • Motstånd i buken som beroende av antingen en lokaliserad svullnad eller utvidgning.
  • Resistens i buken som är upptäckt av patienten eller påvisad av läkaren.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.