Refluxsymtom

Basfakta

Definition

  • Halsbränna eller bröstbränna, sura uppstötningar eller svidande smärtor i epigastriet som ibland strålar upp bakom bröstbenet.
  • Symtomen kan ibland påverkas av måltid och arbetsställning.
  • Refluxsymtom förekommer ofta ensamt, men dyspeptiska besvär kan förekomma samtidigt.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.