Leverförändringar, levertumörer

Basfakta

Definition

  • Ökad användning av bilddiagnostik har medfört att fynd av fokala förändringar i levern har blivit vanligare.
  • Vid diagnostiken är det viktigt att skilja benigna solida och cystiska förändringar från maligna förändringar.
  • De flesta benigna leverförändringarna leder inte till symtom, men vissa kan leda till hepatomegali, obehag i övre höger buk eller intraperitoneal blödning.1 

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.