Illamående och kräkningar

Basfakta

Definition

  • Illamående är den obehagliga, men smärtfria känslan av att behöva kräkas.
  • Kräkningar/uppkastningar är ett organiserat, autonomt svar som till slut leder till kraftig tömning av ventrikelinnehåll genom munnen.1
  • Avsikten med kräkningar är att skydda mot nedsvalda, skadliga ämnen.
  • Kroniskt illamående och kräkningar är ett onormalt svar på olika tillstånd.1-2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.