Ikterus

Basfakta

Definition

  • Ikterus är gulfärgning av hud, sklera och slemhinnor på grund av ökad ansamling av gallpigment (bilirubin) i organismen:1
  • Ikterus är kliniskt synlig när bilirubin är >50 µmol/L.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.