Hematemes och melena

Basfakta

Definition

  • Vid blödning i övre delen av magtarmkanalen kan detta manifestera sig som blodkräkningar (hematemes), färskt blod eller kaffesumpliknande, eller som svart, tjärliknande avföring (melena).1
  • Saltsyra och pepsin minskar mängden hemoglobin, vilket innebär det som kräks upp ofta påminner om "kaffesump" och att avföringen blir svart.
  • Avföringens tjärkonsistens beror på bakteriell nedbrytning av hemoglobin i tarmen.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Sjukhusbehandling

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.