Förstoppning

Basfakta

Definition

 • Primär eller funktionell förstoppning, diagnostiska kriterier enligt Rome IV:1
  1. Måste inkludera ≥2 av följande:
   • Onormalt hårt krystande för att tömma tarmen vid >25 % av tömningarna
   • Hård och knölig avföring vid >25 % av tömningarna
   • Känsla av ofullständig tarmtömning vid >25 % av tömningarna
   • Anorektal blockeringskänsla vid >25 % av tömningarna
   • Behov av manuell hjälp, till exempel plockning eller tryck mot perineum vid >25 % av tömningarna
   • <3 spontana tarmtömningar i veckan
  2. Lös avföring finns sällan utan användning av laxermedel
  3. Kriterier för IBS är inte uppfyllda
  • Kriterierna ska ha varit uppfyllda de senaste 3 månaderna med start av symtom minst 6 månader före diagnos
 • Sekundär förstoppning beror på ett annat underliggande tillstånd.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.