Dyspepsi

Basfakta

Definition

  • Dyspepsi definieras som ihållande eller recidiverande smärtor eller obehag lokaliserade till övre delen av buken.1
  • Enligt Rome-kriterierna kan dyspepsi delas upp i smärta eller brännade känsla i epigastriet (EPS; ”epigastric pain syndrome”) och tidig mättnadskänsla eller uppkördhet efter maten (PDS, ”postprandial distress syndrome”).
  • När sura uppstötningar och halsbränna/bröstbränna är huvudbesväret klassificeras tillståndet som gastroesofageal refluxsjukdom.1
  • Outredd dyspepsi är en beteckning som används på patienter som inte har genomgått någon undersökning, det vill säga ingen provtagning och ingen gastroskopi.
  • Funktionell dyspepsi är kroniska eller recidiverande smärtor eller obehag i övre delen av magen där eventuella biokemiska prover och gastroskopi (och eventuellt ultraljud) är normala.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.