Diarré, kronisk

Basfakta

Definition

 • Diarré definieras som ändring i avföringen avseende:1 
  • Frekvens: ≥3 dagliga avföringar
  • Konsistens: lös eller vattnig
  • Mängd: >200 g/dygn eller >200 ml/dygn
 • Vid kronisk diarré är varaktigheten >4 veckor.2
 • Tillståndet beror på minskad absorption, ökad sekretion av vätska eller snabbare tarmpassage:3
  • Vid flera tarmsjukdomar kan det röra sig om en kombination av mekanismer4

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.