Akuta buksmärtor

Basfakta

Definition

  • Smärtor i buken i mindre än en vecka.
  • Ofta tilläggssymtom som illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Ibland också allmänsymtom.
  • Nästan hälften av patienterna som läggs in på sjukhus för akut buk skrivs ut med diagnosen ospecifika magsmärtor.
  • Se avsnitten om akuta magsmärtor hos barn och akuta magsmärtor hos äldre.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.