Akuta buksmärtor hos äldre

Basfakta

Definition

  • Akuta buksmärtor definieras som smärtor med mindre än en veckas varaktighet.1
  • Symtom och tecken hos äldre patienter som uppvisar akuta buksmärtor kan skilja sig mycket från smärtor hos yngre patienter.2
  • Orsakerna till akuta buksmärtor hos äldre skiljer sig inte mycket från den sjukdomsbild vi ser hos yngre patienter, men en del sjukdomsprocesser är vanligare hos äldre:
    • Patienter har dessutom ofta en polyfarmaci vilket kan ge eller maskera symtom

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.