Blod i avföringen

Basfakta

Definition

  • Med blod i avföringen menas symtomet synligt blod.
  • Dolt blod i avföringen kan också vara ett fynd, se texten ockult blod.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.