Gå direkt till huvudinnehållet

Blod i avföringen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Lewis JD, Brown A, Localio AR, Schwartz JS. Initial evaluation of rectal bleeding in young persons: a cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med 2002; 136: 99-110. Annals of Internal Medicine  
  2. Dalton HR, Maskell GF. Investigating occult gastrointestinal haemorrhage. BMJ 2008; 339: 442. PubMed  
  3. Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel. Rapport från Socialstyrelsen (2016). www.socialstyrelsen.se  
  4. Holster IL, Valkhoff VE, Kuipers EJ, et al. New oral anticoagulants increase risk for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2013;145:105-12. pmid: 23470618. PubMed  
  5. Information från Läkemedelsverket. Nummer 1, februari 2016, årgång 27. lakemedelsverket.se  
  6. Clemens A, Strack A, Noack H, et al. Anticoagulant-related gastrointestinal bleeding--could this facilitate early detection of benign or malignant gastrointestinal lesions? Ann Med. 2014 Dec;46(8):672-8. pmid: 25174259.
  7. Ell C, Remke S, May A, Helou L, Henrich R, Mayer G. The first prospective controlled trial comparing wireless capsule endoscopy with push enteroscopy in chronic gastrointestinal bleeding. Endoscopy 2002; 34: 685-9. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin (NEL)