Gå direkt till huvudinnehållet

Ascites

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Ginès P, Cárdenas A, Arroyo V, Rodés J. Management of cirrhosis and ascites. N Engl J Med. 2004 Apr 15;350(16):1646-54. PubMed  
  2. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006;55:vi1-vi12.
  3. Schult A, Friis-Liby I. Ascites orsakas oftast av bakomliggande levercirros-Saltrestriktion och diuretika är grundval för behandling. Lakartidningen. 2016 Mar 15;113. PMID: 26978810 PubMed  
  4. Nusrat S, Khan M, Fazili J, et al . Cirrhosis and its complications: Evidence based treatment. World J Gastroenterol 2014; 20(18) : 5442–5460. pmid:24833875 PubMed  
  5. Arroyo V, Gines P, Gerbes AL, et al. Definition and diagnostic criteria of refractory ascites and hepatorenal syndrome in cirrhosis. Hepatology 1996;23:164-176. PMID: 8550036 PubMed  
  6. Olin M, Ivancev K, Verbaan H. Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning. Läkartidningen. 2008 Sep 10-16;105(37):2490-4. www.lakartidningen.se  
  • Hanns-Ulrich Marschall, professor och universitetssjukhusöverläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet