Anorektala besvär

Basfakta

Definition

  • Besvär lokaliserade till området runt analöppningen och som ofta manifesterar sig vid defekation.1
  • De framträdande symtomen är blödning (ljusrött blod), smärta, prolaps, sveda och klåda.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.