Analklåda

Basfakta

Definition

  • Klåda i det perianala området:
    • Kan vara kronisk eller recidiverande
    • Kallas också för pruritus ani 
    • Prurigo är begreppet som används för kliande hudförändringar

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.