Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning

Regelbundna avföringsvanor, fiberrik kost och regelbunden motion kan hjälpa mot förstoppning.

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om förstoppning

  • Vid förstoppning har man besvär och obehag på grund av trög, hård, svårtömd avföring eller glesa tarmtömningar.
  • Problemet är vanligare bland kvinnor än män och hos äldre.
  • I de flesta fall finns ingen tydlig orsak till förstoppningen. Fiberfattig kosthållning, låg fysisk aktivitet, läkemedel och felaktig användning av laxermedel kan vara viktiga orsaker. Många har sina förstoppningsbesvär som en del av problem med irritabel tarm (IBS).
  • Regelbundna tarmtömningar, fiberrik kosthållning, rikligt med vätska och regelbunden motion är viktigt i behandlingen. Användning av laxermedel kan ibland behövas.

Vad är förstoppning?

Förstoppning innebär trög, hård, svårtömd avföring eller glesa tarmtömningar. Problemet är vanligare bland kvinnor än män och hos äldre. Cirka 20 % av befolkningen har förstoppning och 10 % använder avföringsmedel.

Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är normalt och vad som är onormalt när det gäller avföringsvanor. Man räknar att det bara är en tredjedel som har helt regelbunden avföring med en daglig tömning vid en fast tid. Även om det går flera dagar mellan varje tarmtömning behöver det inte att vara onormalt. Det avgörande är om man upplever besvär och obehag på grund av trög, hård avföring eller glesa tarmtömningar.

Hur fungerar tarmen?

Tarmen är beroende av regelbundna måltider och tömningar. Om man håller tillbaka tarmens naturliga tömningsreflexer och väntar med att gå på toaletten, kan tarmen bli mindre villig att samarbeta. Resultatet blir en försvårad och ofullständig tarmtömning.

Fiberrik kost ökar volymen avföring som når tjocktarmen, vilket stimulerar tarmens rörlighet och minskar förstoppning.

Fysisk aktivitet stimulerar också till rörelse i tarmen. Stillasittande arbete och lite motion ökar därför risken för förstoppning.

Orsak

Hos de flesta kan man inte peka på tydliga orsaker till förstoppning. Den vanligaste förklaringen till förstoppning är hög ålder, fiberfattig kosthållning, låg fysisk aktivitet och felanvända laxermedel. Förstoppning är allra vanligast vid diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome).

Vid nyuppkommen förstoppning är det viktigt att utesluta sjukdomar som nedsatt ämnesomsättning, smärta i ändtarmsområdet, cancer i tjocktarmen, depression och biverkning av läkemedel. De läkemedel som oftast orsakar förstoppning är smärtstillande preparat, hostmediciner, kalciumblockerare (hjärtmedicin), antiarytmika (hjärtmedicin), vätskedrivande läkemedel, antikolinergika (läkemedel mot bland annat Parkinson och astma), antiepileptika (medel mot epilepsi), järn , ångestdämpande läkemedel och antireumatika (läkemedel mot reumatism).

Behandling

De viktigaste principerna vid behandling av förstoppning är regelbundna avföringsvanor, en fiberrik kosthållning, rikligt med vätska, regelbunden motion och möjligen även användning av laxermedel som stimulerar tarmtömning.

Goda avföringsvanor

Centralt i behandlingen av förstoppning är att skaffa sig regelbundna avföringsvanor. Man ska gå på toaletten när man känner att man behöver, och inte vänta. Man kan försöka hitta regelbundna toalettvanor genom att gå på toaletten (oavsett om man behöver eller inte) vid en bestämd tidpunkt varje dag, till exempel efter en måltid. 

Fiberrik kost

Kost med mycket fibrer gör att mer av tarminnehållet når tjocktarmen, då fibrer inte bryts ned. De är slaggprodukter och utgör den största volymen av avföringen. Stor volym på avföringen verkar stimulerande på rörligheten i tjocktarmen. Det blir mer avföring med mjuk konsistens som är lättare att tömma. De viktigaste fiberkällorna är grova spannmålsprodukter, frukt och grönsaker. Behovet av fibrer i kosten är individuellt. För många räcker det inte att äta grovt bröd eftersom antalet skivor de äter per dag är för lågt. En del behöver därför en egen fibermåltid för att komma upp i tillräckliga mängder. Frukosten kan vara den mest naturliga fibermåltiden. I handeln finns en rad olika frukostblandningar för det här ändamålet.

Katrinplommon är torkade plommon. En studie visade att intag av sex katrinplommon två gånger dagligen, var minst lika effektivt som intag av speciellt framtagna fiberprodukter. Resultatet blev tätare och mjukare avföringar och mindre besvär av förstoppning. Var dock uppmärksam på att katrinplommon innehåller mycket kalorier!

Rikligt med vätska

En bidragande faktor vid förstoppning för många är för lite vätska. Ett extra glas vatten  vid flera av dagens måltider kan förhindra detta underskott och ha en gynnsam effekt på avföringens konsistens.

Fysisk aktivitet

Motionera dagligen. Gå, cykla, jogga eller simma minst 30 minuter dagligen. Fysisk aktivitet stimulerar tarmens funktion.

Laxermedel

Den som måste använda laxermedel, bör använda så kallade volymökande medel – medel som drar åt sig vatten  i tarmen och som leder till att det blir mer och mjukare avföring. Lavemang används vid akut förstoppning.

Vill du veta mer?