Gå direkt till huvudinnehållet

Vätska i bukhålan, symtomguide

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är vätska i bukhålan?

 • En onormal ansamling av vätska i bukhålan på utsidan av de inre organen – kallas ascites på fackspråk.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.

Bedömning av vätska i buken

 • Tillståndet kan vara svårt att diagnostisera och kan förväxlas med andra tillstånd som ger stor buk.
 • Kronisk leversjukdom och cancer som spridit sig till bukhålan är de dominerande orsakerna.
 • Bakomliggande orsaker är, i de flesta fall, alkoholorsakad leversjukdom eller annan leversjukdom med levercirros.

Kan förväxlas med

 • Fetma
 • Luft i mag-tarmkanalen
 • Graviditet

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

Sällsynta orsaker

 • Akut inflammation i bukspottkörteln:
  • Orsakas oftast av alkoholmissbruk eller gallsten
  • Ger akut smärta mitt i buken, smärta som strålar ut mot ryggen och möjligen också ut i vänster axel, patienten föredrar ofta att sitta framåtlutad, illamående, kräkningar, feber
 • Tuberkulos:
  • Förekommer oftast hos äldre patienter med primär infektion långt tillbaka i tiden, eller utlandsfödda från områden med hög förekomst av tuberkulos
  • Ger trötthet, viktnedgång, feber, nattliga svettningar, hosta – och hos vissa ascites
 • Nefrotiskt syndrom:
  • Ett tillstånd där stora mängder protein läcker ut i urinen, vilket ger låga nivåer protein i blodet och svullnad i kroppen, framförallt i underbenen.
 • Budd Chiaris syndrom:
  • Ett mycket ovanligt tillstånd där leverns blodavflöde hindras, vilket kan bero på en trombos (blodpropp) eller mekaniskt hinder utifrån, till exempel från en tumör.

När ska man söka vård?

 • Vätska i buken är ett tecken på allvarlig leversjukdom och kräver omedelbar kontakt med vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du känt dig svullen i magen?
 • Har du en hög alkoholkonsumtion?
 • Har du haft några andra leversjukdomar?
 • Har du andra sjukdomar?
 • Hur är ditt allmäntillstånd?

Undersökningar

 • Vid misstanke om vätska i buken, ascites, görs en grundlig undersökning av buken för att bekräfta eller avfärda diagnosen.
 • Om undersökningen bekräftar att det handlar om vätska i buken görs en grundlig allmän undersökning i sökandet efter en eventuell bakomliggande sjukdom.
 • En lång rad av blodprover blir aktuellt, bland annat prover som ger information om leverfunktionen.
 • I den fortsatta utredningen kan ett flertal bilddiagnostiska undersökningar bli aktuella, som ultraljud och datortomografi, DT.