Gå direkt till huvudinnehållet

Utfyllnad i magen, symtomguide

En utfyllnad i buken kan uppstå på grund av exempelvis för mycket luft, fett eller avföring men också andra anledningar kan ge upphov till detta.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Senast reviderad:


Vad är utfyllnad i magen/buken?

 • En utfyllnad/förändring/knöl i buken som upptäcks av patienten eller läkare.
 • Vad begreppet buken innebär:
  • Det som man till vardags kallar magen heter buken på fackspråk
  • Buken är en mer exakt beskrivning eftersom magen oftast syftar till magsäcken som bara är ett organ i av många i buken
  • Andra organ i buken är tarmar, bukspottskörteln, levern, mjälten, njurar, gallblåsan, olika kärl, körtlar och gångar med mera

Bedömning av utfyllnad i buken

 • Ofarliga förklaringar som mycket luft, fett, avföring är de vanligaste anledningarna. 
 • Andra generella förklaringar:
  • Förstorad lever
  • Förstorad mjälte
  • Cancer
  • Cysta, till exempel från äggstocken

Vad kan vara orsaken till utfyllnad i buken?

 • Allmänt utspänd och stor buk på grund av mycket luft, fett, vätska, avföring eller foster.
 • Ascites:
  • Normal ansamling av vätska i bukhålan utanför tarmarna
  • Kronisk leversjukdom och cancer som spridit sig till bukhålan är de dominerande orsakerna

Höger överdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Förstorad lever (hepatomegali).
 • Levertumör eller cysta.
 • Cancer i övre högra delen av tjocktarmen.
 • Sjukdomar i gallblåsan.
 • Tumör eller cysta i höger njure.

Övre mellersta buken

 • Luft i magen eller tjocktarmen.
 • Tumör eller annan sjukdom av vänster lob i levern, gallblåsan, magen, tvärgående delen av tjocktarmen eller bukspottskörteln.
 • Utbuktning av aorta (aorta aneurysm).

Vänster överdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Förstorad mjälte (splenomegali).
 • Cancer eller annan sjukdom i övre vänstra delen av tjocktarmen, magen eller bukspottkörteln.
 • Tumör eller cysta i njuren.

Centralt i bukhålan

 • Tumörer i den bakre bukväggen.
 • Utbuktning av aorta (aorta aneurysm).
 • Cancer i den tvärgående delen av tjocktarmen.
 • Tumör eller cysta i bukspottskörteln.
 • Utbredd cancerspridning till bukhålan.

Höger nederdel av buken

Över blygdbenet

Vänster nederdel av buken

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta läkare.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du märkt svullnaden/utfyllnaden?
 • Är du generellt uppblåst i magen eller är utfyllnaden avgränsad?
 • Var i buken finns utfyllnaden?
 • Har du någon aning om orsaken?
 • Är tillståndet åtföljt av buksmärtor eller obehag?
 • Har du lagt märke till förändringar i avföringen?
 • Hur är ditt allmäntillstånd?
 • Har du sett blod i avföringen?
 • Har du gått ned i vikt?
 • Har du feber?

Undersökningar

 • Man brukar göra en grundlig undersökning av buken genom att inspektera, lyssna, trycka och klämma. Man kommer att försöka avgöra lokalisering och vilket organ som är utgångspunkt för utfyllnaden.
 • Upptäcks en svullnad i magen bedöms dess läge, storlek, form, yta, rörelse, pulsering och konsistens.
 • Som regel tas ett antal blodprover för att upptäcka eventuell bakomliggande sjukdom.
 • Bilddiagnostik krävs i regel, till exempel med ultraljud eller DT.

Remiss

 • Alla utfyllnader i magen remitteras vanligen till en annan specialist för ytterligare undersökning. Vilken specialist som väljs beror lite på vad misstanken är.