Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning, symtomguide

Förstoppning är vanligt och drabbar upp till 20 % av befolkningen.

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är förstoppning?

 • Vid förstoppning tömmer man tarmen sällan, har behov av att krysta hårt och/eller hård eller knölig avföring, och/eller känsla av ofullständig tarmtömning.

Förekomst

 • Mycket vanligt, drabbar upp till 20 % av befolkningen.
 • Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.
 • Ökar betydligt med åldern. Är ett stort problem bland äldre människor.

Bedömning av förstoppning

 • Det finns stora individuella skillnader i avföringsmönstret. Det som upplevs som förstoppning för en person, behöver inte upplevas som förstoppning av en annan.
 • Akut förstoppning uppstår ofta vid sjukdom eller skada som leder till inaktivitet, sängläge och/eller minskat intag av vätska eller fast föda.
 • Det är också vanligt vid resor eller andra händelser som leder till en förändrad dygnsrytm och kost.
 • Läkemedel kan orsaka förstoppning.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Förstoppning hos vuxna utan påvisbar orsak:
  • Oftast hos kvinnor och äldre
  • Riskfaktorer är inaktivitet, lågt fiberinnehåll i kosten, litet vätskeintag
  • Man hittar ingen förklaring till förstoppningen
 • Förstoppning hos barn:
  • Kan ha många olika orsaker
  • Dåliga matvanor och tarmtömningsvanor är ofta viktiga faktorer
 • Förstoppning hos spädbarn:
  • Frekvensen av tarmtömningar hos spädbarn varierar betydligt. Ett normalt avföringsmönster kan misstolkas som förstoppning
  • Barn som ammas får väldigt sällan förstoppning. Barn som får mjölkersättning är mer benägna att få förstoppning
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome):
  • Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och börjar oftast i 30- till 40-årsåldern
  • Symtomen är perioder av smärtor och obehag i magen tillsammans med störningar i avföringsvanorna, både vad gäller frekvens och konsistens. Det vanligaste är att tillståndet växlar mellan diarré och förstoppning
  • Flera faktorer bidrar till besvären, bland annat psykosociala faktorer, förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver, tillsammans med samspelet med nerver till och från hjärnan
 • Sprickor i ändtarmsöppningen (analfissur):
  • Analfissur är en relativt vanlig åkomma och förekommer framför allt hos personer mellan 30–50 år. Män och kvinnor får analfissurer i samma omfattning
  • Besvären beror på ett slemhinnesår i analkanalen som ger smärta och ibland färsk blodtillblandning vid tarmtömning
 • Hemorrojder:
  • Hemorrojder kan uppstå till följd av förstoppning, graviditet, långvarig diarré och en rad andra orsaker
  • Tillståndet karaktäriseras av blödningsepisoder i samband med tarmtömning. Blodet kan färga insidan av toalettskålen
 • Depression:
  • Nedstämdhet och dämpat humör. Innebär också att personen är mindre fysiskt aktiv
  • Förstoppning är ett mycket vanligt symtom
 • Läkemedelsbiverkningar:
  • Smärtstillande (till exempel opioider), kalciumblockerare, läkemedel för att behandla hjärtrytmrubbningar, vätskedrivande läkemedel, antikolinergika, krampförbyggande läkemedel, järn , psykofarmaka, läkemedel mot reumatism
  • Långvarig användning av tarmirriterande laxermedel (också från senna-växten).
 • Diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Kan också leda till förstoppning
 • Graviditet:
  • Vissa gravida kvinnor kan besväras av förstoppning, som ofta förvärras av järntillskott

Sällsynta orsaker

 • Cancer i tjocktarm eller ändtarm:
  • Cirka 6 000 nya fall i Sverige årligen
  • Tillståndet är ofta symtomfritt en längre tid. Förstoppning eller förändrade avföringsvanor efter 50 års ålder är symtom som kan bero på tjocktarms- eller ändtarmscancer
 • Låga nivåer av sköldkörtelhormon (hypotyreos):
  • Förekommer oftast hos medelålders och äldre kvinnor
  • Typiska symtom är trötthet, frusenhet, muskelvärk, viktökning (i allmänhet måttlig), förstoppning, yrsel, stickningar i händer, håravfall, förändrad röst

Vad kan man göra själv?

 • Vid tillfällig eller akut förstoppning kan man använda olika laxermedel, fibertillskott, mjukgörande laxermedel eller lavemang.
 • Vid långvarig förstoppning är det viktigt att man äter fiberrik kost, dricker mycket, ökar sin fysiska aktivitet, har regelbundna toalettvanor och vid behov använder bulkmedel eller laktulos .
 • Undvik att använda laxermedel under längre tid utan att rådgöra med läkare.

När ska man söka vård?

 • Förstoppning är ett problem som i de flesta fall går över av sig självt.
 • Vid långvariga besvär och om de åtgärder som nämns ovan inte hjälper, finns det anledning att söka vård.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft problem med förstoppning?
 • Hur ter sig problemet med avföringen?
  • Hård avföring?
  • Trög avföring?
  • Avföring för sällan?
  • Känsla av att inte vara "färdig"?
 • Vad tror du själv är förklaringen?
 • Kan förändringar i dagliga vanor och rutiner på senare tid vara förklaringen?
 • Växlar avföringen mellan att vara normal och lös?
 • Dricker du för lite?
 • Äter du fiberrik kost?
 • Har du besvär med smärta eller obehag vid ändtarmsöppningen? Ser du ibland blod komma med vid tarmtömning?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Använder du läkemedel regelbundet?
 • Använder du laxermedel? Vilka?

Undersökningar

 • Vid förstoppning kommer man vanligtvis att känna på magen, och med ett finger upp i ändtarmen för att se om man hittar tecken på hård avföring eller en struktur som gör att avföringen inte kan komma ut.
 • Vid misstanke om annan bakomliggade sjukdom som orsak kan det blir aktuellt att göra en mer omfattande undersökning.
 • Det kan bli aktuellt att undersöka om man misstänker en bakomliggande sjukdom. I så fall får man ofta lämna ett eller flera avföringsprov för att se om det blöder i tarmen. Blodprover kan också komma att tas.
 • Det kan också bli aktuellt att titta in i nedre delen av tjocktarmen (proktoskopi, rektoskopi), eventuellt en röntgen av tjocktarmen eller en koloskopi.