Gå direkt till huvudinnehållet

Tarminvagination

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om tarminvagination

  • Tarminvagination innebär att en del av tarmen tränger in i nästa tarmsegment. Tarmens normala rörelser försöker skjuta innehållet nedåt, vilket gör att mer och mer av tarmen som har "invaginerat" kryper in i nästa tarmsegment.
  • Tillståndet drabbar barn, oftast i åldern mellan tre månader och två år.
  • Barnet får plötsliga magsmärtor, skrikattacker och kräkningar. Efter hand ses ofta blod och slem i avföringen.
  • Barnet undersöks akut med ultraljud eller tjocktarmsröntgen om misstanken om invagination är stor.
  • Invaginationen behandlas vanligtvis genom att man sprutar in luft, saltvatten eller kontrastmedel vid en tjocktarmsröntgen så att tarmsegmentet pressas tillbaka till sin naturliga plats. Ibland måste barnet opereras.
  • Utan behandling är tarminvagination ett farligt tillstånd, men med tidig och rätt behandling är prognosen god.

Vad är tarminvagination?

Tarminvagination innebär att en del av tarmen tränger in i nästa tarmsegment. Tarmens normala rörelser försöker skjuta innehållet nedåt, vilket gör att mer och mer av tarmen som har "invaginerat" kryper in i nästa tarmsegment. När tarmen förskjuts på det här sättet kan blodtillförseln till det inskjutna tarmsegmentet försvåras och den kan rubbas eller blockeras helt. Oftast är det den nedersta delen av tunntarmen som kryper in i den övre delen av tjocktarmen.

Tillståndet drabbar barn, oftast i åldern mellan tre månader och två år, men det förekommer ända upp till sex års ålder. 

Symtom

Det typiska sjukdomsförloppet kännetecknas av att barnet får plötsliga magsmärtor, skrikattacker och kräkningar. Efter hand ses ofta blod och slem i avföringen. Smärtorna kommer vanligtvis i attacker som åtskiljs av smärtfria perioder på 5–15 minuter. Hög feber kan också förekomma.

Orsak

Oftast kommer sjukdomen efter att barnet har haft en virus- eller bakterieinfektion i tarmen, det vill säga efter en diarrésjukdom. I sällsynta fall kan tillståndet bero på en skada eller ett medfött fel i tarmväggen.

Diagnos

Tarminvagination är ett allvarligt tillstånd som måste åtgärdas. Det är därför viktigt att få behandling på sjukhus så tidigt som möjligt. Barn som misstänks ha sjukdomen läggs därför alltid omedelbart in på sjukhus. På sjukhuset undersöks tarmen med ultraljud eller tjocktarmsröntgen om misstanken om invagination är stor. Denna undersökning görs för att bekräfta om barnets smärtor beror på invagination av tarmen.

Behandling

Invaginationen behandlas vanligtvis genom att man sprutar in luft, saltvatten eller kontrastmedel vid en tjocktarmsröntgen. Detta gör i de flesta fall att det invaginerade tarmsegmentet pressas tillbaka till sin naturliga plats. Om den här behandlingen inte lyckas måste barnet opereras. Om tillståndet har pågått länge kan delar av tarmen ha skadats. I så fall måste en del av tarmen opereras bort.

Prognos

Utan behandling är tarminvagination ett farligt tillstånd. Med tidig och rätt behandling är prognosen god, och det normala är att tarmen läker utan komplikationer eller bestående men.

Vill du veta mer?