Gå direkt till huvudinnehållet

Utbuktning i matstrupen

Utbuktningar i matstrupen uppstår oftast på grund av ofullständig eller försenad öppning av en slutningsmuskel på matstrupen.

Faktagranskad av Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om utbuktningar på matstrupen

  • Utbuktningar på matstrupen kallas också esofagusdivertiklar. Tillståndet är ovanligt och ses framförallt hos äldre personer.
  • Beroende på lokalisation kan divertiklarna kännas av eller inte. Ett symtom som kan ses är att man rapar upp mer eller mindre smält mat flera timmar efter intag.
  • Utbuktningarna brukar bero på att maten inte rör sig ner i matstrupen så snabbt som det ska, utan ligger kvar och skapar ett tryck.
  • Diagnosen ställs oftast med röntgen av matstrupen.
  • Utbuktningarna är ofarliga men besväras man mycket kan operation bli nödvändigt.

Vad är en utbuktning på matstrupen?

På fackspråk kallas utbuktningar på matstrupen för esofagusdivertikel: esofagus = matstrupen, divertikel = utbuktning. Tillståndet är sällsynt. Det förekommer oftast hos äldre och medelålders personer, och utbuktningarna är oftast lokaliserade till övre delen av matstrupen. De kallas då för Zenkers divertikel. De andra, ännu ovanligare varianterna, har andra namn och brukar inte ge symtom på samma sätt som Zenkers divertikel.

Symtom

Sjukdomen utvecklas oftast gradvis och smygande. I början ses hosta under måltiderna och obehag i svalget. Efterhand som utbuktningen blir större kan små mängder mat bli liggande i utbuktningen när man sväljer. Ett kännetecken för tillståndet är därför att det man rapar/kräks upp osmält mat flera timmar efter att man har ätit. Detta sker ofta under natten. Andra symtom är nattlig hosta, klumpkänsla i halsen, svårighet att svälja, lokala smärtor, kväljningskänslor, heshet och dålig andedräkt.

Äldre patienter kan få lunginflammation eftersom matrester kan hamna i luftvägarna.

Orsak

Utbuktningen uppstår genom att mat och dryck inte rör sig ned i magsäcken så snabbt som det ska. Detta leder till att trycket i svalget ökar. Svaga områden i matstrupens vägg kan då ge efter så att en utbuktning uppstår. Ibland är tillståndet medfött, man kan inte avgöra det på en undersökning.

Diagnos

För att få bekräftat om det verkligen är en utbuktning på matstrupen måste man ta röntgenbilder. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att titta ned i halsen med ett gastroskop, en böjlig, fingertjock slang med en kamera i änden.

Behandling

Utbuktningarna är ofarliga i sig. I de flesta fall avstår man därför från att behandla. Undantaget är personer som har stora besvär eller obehag. Det allvarligaste problemet med detta tillstånd är den ökade risken för att svälja fel. Om mat eller dryck kommer ned i lungorna kan detta leda till lunginflammationer och ärrförändringar i lungvävnaden. För personer som ofta är utsatta för den typen av besvär rekommenderar man behandling.

Behandlingen av den vanligaste typen av esofagusdivertikel, så kallad Zenkers divertikel, genomförs med hjälp av endoskopi. Den nedre kanten av öppningen till divertikeln klyvs, vilket minskar besvären. Resultaten av operationen är goda och komplikationerna är få.

Vissa patienter får återfall av besvären, men de flesta av de som får återfall är besvärsfria i minst ett halvår. Behandlingen kan eventuellt upprepas om det uppstår återfall.

Prognos

Resultaten efter kirurgi är ofta mycket goda, men en del får återfall. Tillståndet är inte farligt men är hos en del mycket besvärande. 

Vill du veta mer?