Gå direkt till huvudinnehållet

Funktionell dyspepsi, "magkatarr"

De vanligaste symtomen vid funktionell dyspepsi är smärta och obehag i övre delen av magen. Tillståndet brukar i folkmun ofta kallas för magkatarr.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om funktionell dyspepsi

 • Funktionell dyspepsi är ett tillstånd med återkommande eller kronisk smärta och obehag i övre delen av magen.
 • De vanligaste symtomen är värk, brännande smärta, uppblåsthet, illamående, kräkningar och/eller tidig mättnadskänsla.
 • Man tror att tillståndet orsakas av en ökad aktivitet eller ökad stress i matsmältningssystemet, i kombination med ökad reaktion på nervsignaler från området.
 • Sjukdomshistorien är avgörande för diagnosen. Vid undersökning av magen hittar läkare nästan aldrig något fel, med undantag för eventuell ömhet vid tryck på de övre delarna av magen.
 • Den viktigaste behandlingen är att försöka minska stressen och oron i vardagen. Regelbundna måltider och sömnvanor kan hjälpa. För vissa har syrahämmande läkemedel effekt.
 • Funktionell dyspepsi är obehagligt men inte farligt. 

Vad är funktionell dyspepsi?

Funktionell dyspepsi är ett tillstånd med återkommande eller kronisk smärta och obehag i övre delen av magen. Vid funktionell dyspepsi går det inte att påvisa sjukdomsförändringar i övre mag-tarmkanalen.

Symtom

De vanligaste symtomen är:

 • Smärta och obehag i övre delen av magen
 • Uppblåsthet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Tidig mättnadskänsla

Besvären förvärras ofta vid måltider men en del patienter känner smärtlindring när de äter. Många besväras också av IBS (Irritabel Bowel Syndrome) med förstoppning, diarré och gaser. Om man också har påtagliga sura uppstötningar och halsbränna har man troligen gastroesofageal refluxsjukdom.

Besvären kan arta sig på olika sätt hos olika personer och även på olika sätt från gång till gång hos samma person.

Funktionell dyspepsi är mycket vanligt, men graden av smärta varierar. Många söker aldrig läkare för dessa symtom.

Orsak

Hos de flesta som har funktionell dyspepsi tror man att symtomen orsakas av en ökad aktivitet i matsmältningssystemet i kombination med ökad reaktion på nervsignaler från området. Funktionell dyspepsi och magproblem förvärras ibland om man mår psykiskt dåligt eller är stressad.

Diagnos

Sjukdomshistorien är avgörande för diagnosen. Vid undersökning av magen hittas nästan aldrig något fel, med undantag för eventuell ömhet vid tryck på de övre delarna av magen. Oftast tas blodprover för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka symtomen.

Vid långvariga, återkommande eller intensiva magsmärtor kan remiss skickas för gastroskopi. Vid gastroskopi leds en rörlig slang med kamera ner i magen för att bedöma slemhinnan i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. 

Funktionell dyspepsi leder inte till magsår. Det kan dock vara svårt att med säkerhet skilja mellan funktionell dyspepsi och magsår eftersom symtomen kan vara desamma. Om man är 50 år eller äldre är det därför lämpligt att utreda nytillkommen dyspepsi med gastroskopi.

Ultraljudsundersökning kan ibland behövas för att utesluta sjukdom i gallgångarna, men oftast ger gallvägssjukdom typiska smärtor som är lätta att skilja från dyspepsi.

Behandling

Det är viktigt att funderar över:

 • Finns det något mönster i när problem med magen kommer?
 • Finns det utlösande faktorer?
 • Kommer det oftare vid stress eller oro?

Den viktigaste behandlingen kan vara att försöka minska stressen och oron i vardagen. Regelbundna måltider och sömnvanor kan hjälpa. Vissa livsmedel kan undvikas om man märker att man reagerar på dem. 

Det finns olika läkemedel mot funktionell dyspepsi. Syrahämmande läkemedel kan ge en viss symtomlindring vid funktionell dyspepsi. Olika former av psykoterapi/samtalsterapi kan hjälpa vissa.

Det finns inga belägg för att magsårsbakterien (Helicobacter pylori) orsakar funktionell dyspepsi. Trots det leder ofta anti-Helicobacter pylori-behandling till något mindre besvär både på kort och lång sikt.

Prognos

Besvären kommer och går och varierar i intensitet. Många personer med funktionell dyspepsi blir bättre när de förstår mer om sjukdomen och att den inte är farlig. Det kan bli enklare att acceptera och hantera sina symtom då. 

Även om funktionell dyspepsi kan var mycket besvärligt är det inte farligt. Det finns ingen ökad risk för cancer.

Vill du veta mer?