Gå direkt till huvudinnehållet

Trippelbehandling mot magsår

De flesta fallen av magsår orsakas av bakterien Helicobacter pylori. Genom att kombinera två antibiotika med ett läkemedel som sänker nivån av magsyra i magsäcken kan magsåret läka och bakterien försvinna.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad innebär trippelbehandling mot magsår?

Magsår kan visa sig på olika sätt, men är ofta ett smärtsamt och obehagligt tillstånd. Tidigare var magsår en sjukdom som kunde lindras, men det fanns ingen behandling mot orsaken. I och med att orsaken inte behandlades, kunde magsåret återkomma gång på gång. Många var tvungna att använda lindrande behandling (syrahämmande läkemedel) livet ut.

Idag är det känt att de flesta fallen av sjukdomen orsakas av en bakterie, Helicobacter pylori. Prover som tas visar om patienten har denna bakterie i magsäcken. Genom att kombinera två antibiotika med ett läkemedel som sänker nivån av magsyra i magsäcken kan magsåret läka och bakterien försvinna. Det är detta som kallas trippelbehandling.

Det är viktigt att ta läkemedlen exakt enligt läkarens föreskrifter. Om man inte tar alla läkemedel, eller avslutar behandlingen i förtid, är det stor risk att magsåret kommer tillbaka – eftersom bakterien då kanske inte försvunnit. Om man då måste genomgå en ny behandling, är chansen att helt bli av med bakterien mindre än vid den första behandlingen. Det är mycket sällsynt att bakterien återkommer om behandlingen genomförs på rätt sätt första gången.

En del patienter kan få biverkningar av läkemedlen och de kan därför ha svårt att genomföra behandlingen. De vanligaste biverkningarna är illamående och diarré. Tillägg av produkter med probiotika under trippelbehandlingen verkar kunna minska biverkningarna, särskilt diarré. Vid möjlig graviditet, allergi mot penicillin eller om biverkningarna blir för svåra, måste behandlingen kanske avbrytas. Om man är osäker på om man bör fortsätta med behandlingen eller inte, ska läkare kontaktas.

Under behandlingen bör man avstå från alkohol. Trippelbehandlingen innehåller ett antibiotikum som har så kallad antabuseffekt, vilket innebär att man blir mycket illamående och sjuk om läkemedlet kombineras med alkohol.

Vill du veta mer?