Gå direkt till huvudinnehållet

Mesoteliom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer som utgår från mesoteliala celler, oftast i pleura, men kan också ha sitt ursprung i peritoneum.
Förekomst:
I Sverige uppstår cirka 100 nya fall av malignt pleuramesoteliom årligen.
Symtom:
Dyspné är ofta debutsymtom. Ökad trötthet, feber och viktnedgång är vanligt. Bröstkorgssmärta i senare stadier. Fråga efter asbestexponering.
Kliniska fynd:
Dyspné och röntgenfynd som till exempel pleurautgjutning, förtjockad pleura eller pleuraplack.
Diagnostik:
PET/DT-undersökning kan oftast särskilja godartade pleurala förtjockningar från maligna. Diagnosen bekräftas histologiskt med vävnadsbiopsi, i vissa fall cytologi.
Behandling:
I första hand cytostatika.
 1. Robinson BWS, Lake RA. Advances in malignant mesothelioma. N Engl J Med 2005; 353: 1591-603. PubMed  
 2. Attanoos RL, Churg A, Galateau-Salle F, Gibbs AR, Roggli VL. Malignant Mesothelioma and Its Non-Asbestos Causes. Arch Pathol Lab Med. 2018 Jun;142(6):753-760. PMID: 29480760. PubMed  
 3. Nationellt vårdprogram lungcancer, RCC 2020 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 4. Hodgson JT, Darnton A. The quantitative risks of mesothelioma and lung cancer in relation to asbestos exposure. Ann Occup Hyg 2000; 44: 565-601. PubMed  
 5. Robinson BWS, Musk AW, Lake RA. Malignant mesothelioma. Lancet 2005; 366: 397-408. PubMed  
 6. Berry G, de Klerk NH, Reid A et al. Malignant pleural and peritoneal mesotheliomas in former miners and millers of crocidolite at Wittenoom, Western Australia. Occup Environ Med 2004; 61: 14. PubMed  
 7. Huvudsakliga risker med asbest. Arbetsmiljöverket. Hämtad 2021-02-16 www.av.se  
 8. Lumb PD and Suvarna SK. Metastasis in pleural mesothelioma. Immunohistochemical markers for disseminated disease. Histopathology 2004; 44: 345-52. PubMed  
 9. Bibby AC, Tsim S, Kanellakis N et al. Malignant pleural mesothelioma: an update on investigation, diagnosis and treatment. Eur Respir Rev. 2016 Dec;25(142):472-486. PMID: 27903668. PubMed  
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Tidigare sakkunniga

 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim