Gå direkt till huvudinnehållet

Lunghamartom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ett hamartom är en godartad tumör i ett organ. Det består av vävnad som finns normalt på stället, men som växer på ett oorganiserat sätt.
Förekomst:
Finns hos 0,025–0,32 % av befolkningen och är den vanligast förekommande benigna tumören i lungorna.
Symtom:
Det flesta patienterna med hamartom är asymtomatiska.
Kliniska fynd:
Vanligtvis inga kliniska fynd.
Diagnostik:
Ofta påvisas hamartomet av en tillfällighet vid lungröntgen. Diagnosen bekräftas med karakteristiska fynd på DT, ibland behövs finnålsaspiration för histologisk bedömning.
Behandling:
Resektion görs av symtomatiska, snabbt växande hamartom eller om malignitet inte kan uteslutas. För övrigt är behandlingen enbart observation.
  1. Lundee KS, Raj MS, Ludhwani D. Pulmonary Hamartoma. StatPearls Publishing, 2019. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Cosio BG, Villena V, Echave-Sustaeta J. Endobronchial hamartoma. Chest 2002; 122: 202-5. PubMed  
  3. Seth R. Hamartoma. Medscape, last updated Oct 23, 2017 emedicine.medscape.com  
  4. Khan AN. Lung hamartoma imaging. Medscape, last updated Nov 09, 2015. emedicine.medscape.com  
  5. Radosavljevic V, Gardijan V, Brajkovic M, Andric Z. Lung hamartoma--diagnosis and treatment. Med Arh. 2012. 66(4):281-2. PMID: 22919888 PubMed  
  6. Basile A, Gregoris A, Antoci B, Romanelli M. Malignant change in a benign pulmonary hamartoma. Thorax. 1989 Mar;44(3):232-3. PMID: 2705156 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim