Gå direkt till huvudinnehållet

Lungcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Alla cancerformer i lungor och bronker.
Förekomst:
Cirka 4 200 nya fall årligen, jämnt fördelad mellan könen. 
Symtom:
Tidiga symtom är hosta och hemoptys. Senare i förloppet kan symptomen vara bröstsmärtor, dyspné, lunginflammation, trötthet och viktnedgång.  
Kliniska fynd:
Varierar och kan ibland vara helt frånvarande.Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Lungröntgen eller datortomografi ligger oftast till grund för misstanken om lungcancer. Histologi/cytologi säkerställer diagnosen. 
Behandling:
Kirurgi, cytostatika eller strålbehandling.
 1. Nationellt vårdprogram lungcancer, RCC 2021 www.cancercentrum.se  
 2. Parodi S, Baldi R, Benco C et al. Lung cancer mortality in a district of La Spezia (Italy) exposed to air pollution from industrial plants. Tumori. 2004;90(2):181-5. PMID: 15237579 PubMed  
 3. National Lung Screening Trial Research T, Aberle DR, Adams AM, Berg CD, Black WC, Clapp JD, et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011;365(5):395-409. PMID: 21714641 PubMed  
 4. de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382(6):503-513. PMID: 31995683 PubMed  
 5. Beckles MA, Spiro SG, Colice GL, Rudd RM. Initial evaluation of the patient with lung cancer: symptoms, signs, laboratory tests, and paraneoplastic syndromes. Chest 2003; 123(1 suppl): 97S-104S. PMID: 12527569 PubMed  
 6. Merchut MP. Brain metastases from undiagnosed systemic neoplasms. Arch Intern Med 1989; 149: 1076-80. PubMed  
 7. Collins LG, Haines C, Perkel R, Enck RE. Lung cancer: Diagnosis and management. Am Fam Physician 2007; 75: 56-63. PubMed  
 8. Dalmau J, Rosenfeld MR. Paraneoplastic syndromes of the CNS. Lancet Neurol 2008; 7: 327-40. PMID: 18339348 PubMed  
 9. Standardiserat vårdförlopp lungcancer, kortversion för primärvården. Hämtad 2019-10-01 www.cancercentrum.se  
 10. Vieira AR, Abar L, Vingeliene S, et al. Fruits, vegetables and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2016 Jan;27(1):81-96. pmid: 26371287. PubMed  
 11. Rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2017. Rapport 2018:14.
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL