Gå direkt till huvudinnehållet

Spontanpneumothorax

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd som uppstår spontant när luft tränger in från luftvägar till pleurarummet.
Förekomst:
Incidensen är cirka 20/100 000 bland män och cirka 7/100 000 bland kvinnor över 15 år i England. 
Symtom:
Symtomen är plötslig bröstsmärta samt dyspné. 
Kliniska fynd:
I allvarligare fall kan minskade andningsljud och hyperresonans (tympanism) noteras.
Diagnostik:
Aktuella tilläggsundersökningar är EKG, hjärtlung-röntgen, DT thorax.
Behandling:
Lindriga fall kräver ingen behandling. Vissa fall kräver drän eller annan kirurgisk åtgärd. Utveckling av ventilpneumothorax  kräver en akut åtgärd.
 1. Byrd RP, Roy TM. Pneumothorax. BMJ Best Practice, last updated Sep 10, 2012 .
 2. Melton LJ, Hepper NG, Offord KP. Incidence of spontaneous pneumothorax in Olmsted County, Minnesota: 1950 to 1974. Am Rev Respir Dis 1979; 120: 1379-82. PubMed  
 3. Hallifax RJ, Goldacre R, Landray MJ, et al. Trends in the Incidence and Recurrence of Inpatient-Treated Spontaneous Pneumothorax, 1968-2016. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.14299 DOI  
 4. O'Connor AR, Morgan WE. Radiological review of pneumothorax. BMJ 2005; 330: 1493-7. PubMed  
 5. Henry M, Arnold T, Harvey J. BTS guidelines for the management of spontaneous pneumothorax.Thorax 2003;58:ii39-ii52
 6. Tschopp JM, Rami-Porta R, Noppen M, et al. Management of spontaneous pneumothorax: state of the art. Eur Respir J 2006; 28: 637-650. PubMed  
 7. MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010; 65 Suppl 2:ii18-ii31.
 8. Brown SGA, Ball EL, Perrin K, et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. N Engl J Med. 2020;382(5):405‐415. PMID: 31995686 PubMed  
 9. Tschopp J-M, Boutin C, Astoul P, et al. Talcage by medical thoracoscopy for primary spontaneous pneumothorax is more cost-effective than drainage: a randomised study. Eur Respir J 2002;20:1003-9. PubMed  
 10. Chen JS, Chan WK, Tsai KT, et al. Simple aspiration and drainage and intrapleural minocycline pleurodesis versus simple aspiration and drainage for the initial treatment of primary spontaneous pneumothorax: an open-label, parallel-group, prospective, randomised, controlled trial. Lancet 2013 Mar 11. PMID: 23489754 PubMed  
 11. Baumann MH, Strange C, Heffner JE, et al; AACP Pneumothorax Consensus Group. Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement. Chest 2001; 119: 590-602. PubMed  
 12. Daley BJ. Pneumothorax. Medscape, last updated Dec 11, 2017. emedicine.medscape.com  
 • Lennart Hansson, med dr och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet