Gå direkt till huvudinnehållet

Bronkiektasier

Senast reviderad:


Definition:
En kronisk lungsjukdom som karakteriseras av återkommande infektioner, inflammation, långvarig hosta och sputumproduktion. Tillståndet beror på en sjuklig, permanent vidgning av luftvägarna.
Förekomst:
Tillståndet förekommer hos såväl vuxna som barn, med ökande förekomst vid stigande ålder. Hos barn är cystisk fibros den vanligaste orsaken. 
Symtom:
Långvarig hosta, oftast med slemproduktion. Perioder med försämringar förekommer, med ofta missfärgade sputa. 
Kliniska fynd:
Ronki och rassel förekommer, men är inte specifika för bronkiektasier. 
Diagnostik:
Diagnosen misstänks främst vid långvarig slemhosta som varar längre än förväntat. Diagnosen bekräftas med HRCT (DT med hög upplösning).
Behandling:
Akuta exacerbationer behandlas med antibiotika. Den långvariga behandlingen består av slemmobilisering med hjälp av fysioterapi och fysisk aktivitet. Eventuella bakomliggande orsaker behandlas.
  1. Chalmers JD, Sethi S. Raising awareness of bronchiectasis in primary care: overview of diagnosis and management strategies in adults. NPJ Prim Care Respir Med. 2017;27(1):18. PMID:28270656. PubMed  
  2. Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. Eur Respir J. 2017;50(3):1700629. PMID:28889110. PubMed  
  3. Chang AB, Fortescue R, Grimwood K, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of children and adolescents with bronchiectasis. Eur Respir J. 2021;58(2):2002990. PMID:33542057. PubMed  
  4. Smith MP. Diagnosis and management of bronchiectasis. CMAJ. 2017;189(24):E828-E835. PMID:28630359. PubMed  
  5. Barnläkarföreningens allergisektion. Bronkiektasier- utan association till cystisk fibros. Reviderad 2020 (hämtad 2023-01-26). aol.barnlakarforeningen.se  
  6. Socialstyrelsen. Primär ciliär dyskinesi. 2016-03-09 (hämtad 2023-01-27). www.socialstyrelsen.se  
  7. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin: Bronkiektasier och PCD – utredning och behandling. 2021-10-01 (hämtad 2023-11-09). alfresco.vgregion.se  
  8. Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Vuxna med bronkiektasier. 2014 (hämtad 2023-01-09). www.karolinska.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas