Gå direkt till huvudinnehållet

Acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom)

Publicerad:


Definition:
Ett tillstånd med hypoxisk lungsvikt som vanligen är en komplikation till en annan akut sjukdom, och som inte beror på hjärtsjukdom eller hypervolemi. 
Förekomst:
Ovanligt tillstånd, men förekomsten har ökad i samband med covid-19-pandemin.
Symtom:
Dyspné.
Kliniska fynd:
Allmänpåverkad patient med takypné. Eventuellt cyanos, förvirring, medvetandesänkning. Nedsatt saturation. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på särskilda diagnoskriterier, där bilddiagnostik och oxygeneringsindex ingår. 
Behandling:
Behandling av utlösande orsak, ventilationsstöd. 
 1. Claesson J, Freundlich M, Gunnarsson I, et al. Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome. Acta Anaesthesiol Scand. 2016;60(6):697–709. PMID:26988416. PubMed  
 2. Saguil A, Fargo M. Acute respiratory distress syndrome: diagnosis and management. Am Fam Physician 2012; 85: 352-8. PubMed  
 3. Luhr OR, Antonsen K, Karlsson M, et al. Incidence and mortality after acute respiratory failure and acute respiratory distress syndrome in Sweden, Denmark, and Iceland. The ARF Study Group. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1849-61. PubMed  
 4. Walkey AJ, Summer R, Ho V, et al. Acute respiratory distress syndrome: epidemiology and management approaches. Clin Epidemiol. 2012;4:159–169. PMID:22866017. PubMed  
 5. Rezoagli E, Fumagalli R, Bellani G. Definition and epidemiology of acute respiratory distress syndrome. Ann Transl Med. 2017;5(14):282. PMID:28828357. PubMed  
 6. Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. Published online March 13, 2020 . jamanetwork.com  
 7. Lorenz J. Akuter Lungenschaden und akutes Atemnotsyndrom (ARDS). Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Heidelberg: Springer (2007): 249-260.
 8. Siegel MD. Acute respiratory distress syndrome: Clinical features, diagnosis, and complications in adults. UpToDate, last updated Mar 13, 2020. UpToDate  
 9. Svensk Förening för Anestesti och Intensivvård. Behandlingsrekommendationer vid ARDS. 2016-03-20 (Hämtad 2020-04-01). sfai.se  
 10. Adhikari N, Burns KE, Meade MO. Pharmacologic therapies for adults with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD004477 Cochrane (DOI)  
 11. Västra Götalandsregionen. Bukläge vid ARDS. 2019-01-09 (Hämtad 2020-04-01). alfresco.vgregion.se  
 12. SBU. Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) vid lungsvikt (ARDS). 2020-02-05 (Hämtad 2020-04-01). www.sbu.se  
 13. Brun-Buisson C, Minelli C, Bertolini G, et al. ALIVE Study Group. Epidemiology and outcome of acute lung injury in European intensive care units. Results from the ALIVE study. Intensive Care Med 2004; 30: 51-61. PubMed  
 14. Elliott D, Davidson J, Harvey M, et al. Exploring the scope of post–intensive care syndrome therapy and care: Engagement of non–critical care providers and survivors in a second stakeholders meeting. Critical care medicine 42.12 (2014): 2518-2526. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 15. Herridge MS, Tansey CM, Matté A, et al. Canadian Critical Care Trials Group. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2011; 364: 1293-1304. New England Journal of Medicine  
 16. European Lung Foundation, European Respiratory Society. Acute respiratory distress syndrome (ARDS). (Hämtad 2020-04-01). www.europeanlung.org  
 17. Doodoo-Schittko F,Brandstetter S, Blecha S, et al. Determinants of quality of life and return to work following acute respiratory distress syndrome – a systematic review. Dtsch Arzteblatt Int 2017; 114: 103-9. www.aerzteblatt.de  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas