Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, exacerbation

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring av andningsbesvär som leder till utökad behandling.
Förekomst:
Exacerbationer förekommer hos alla patientgrupper enligt GOLD.
Symtom:
Andfåddhet, trötthet och ökad slemproduktion eller -färg hos patienter med eller utan känd KOL.
Kliniska fynd:
Vid en exacerbation kan nedsatt saturation, dyspné, ökad andningsfrekvens och påverkat allmäntillstånd observeras.
Diagnostik:
Ett eller fler av följande: nytillkomna missfärgade upphostningar, ökad mängd upphostningar och ökad dyspné. Tillståndet kan vara lindrigt till livshotande.
Behandling:
Består av bronkdilaterande behandling och kan bestå av behandling med kortikosteroider, antibiotika, syrgas och eventuellt andningsstöd.
 1. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2021 Report. goldcopd.org  
 2. Butler CC, Gillespie D, White P, et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations. N Engl J Med 2019; 381: 111-20. pmid:31291514 PubMed  
 3. Läkemedelsverket (2015). Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
 4. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Austin MA, Wills KE, Blizzard L, et al. Effect og high flow oxygen on mortality in chronic obstgructive pulmonary disease patients in prehospital setting: randomised controlled trial. BMJ 2010; 341: c5462. BMJ (DOI)  
 6. McCrory DC, Brown CD. Anticholinergic bronchodilators versus beta2-sympathomimetic agents for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. The Cochrane Library  
 7. de Jong YP, Uil SM, Grotjohan HP, Postma DS, Kerstjens HA, van den Berg JW. Oral or IV prednisolone in the treatment of COPD exacerbations: a randomized, controlled, double-blind study. Chest 2007; 132: 1741-7. PubMed  
 8. Walters JAE, Tan DJ, Clinton J White CJ et al. Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 1;9:CD001288. DOI: 10.1002/14651858.CD001288.pub4. DOI  
 9. Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Översyn 2017. (Hämtad 2018-02-07) www.socialstyrelsen.se  
 10. SBU. Ventilation med andningsmask för patienter med KOL som drabbas av akut andningssvikt med koldioxidstegring. 2019-01-23. www.sbu.se  
 11. Stolz D, Hirsch HH, Schilter D, et al. Intensified Therapy with Inhaled Corticosteroids and Long-Acting β2-Agonists at the Onset of Upper Respiratory Tract Infection to Prevent Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2018; 197(9): 1136-1146. pmid:29266965 PubMed  
 • Kjell Larsson, professor emeritus, enheten för integrativ toxikologi (Intergrative Toxicology), IMM, Karolinska institutet
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas