Gå direkt till huvudinnehållet

Emfysem

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:

Definition:
Emfysem innebär att det bildas hålrum i lungparenkymet till följd av lungvävnadsdestruktion. Tillståndet uppkommer oftast som en följd av exponering för skadliga, luftburna ämnen.
Förekomst:
KOL förekommer hos 8–10 % av den vuxna befolkningen och emfysem utgör en del av KOL-diagnosen.
Symtom:
Symtomen är framförallt andningssvårighet och kronisk hosta.
Kliniska fynd:
Fynden beror på hur uttalat emfysemet är.
Diagnostik:
CT kan användas för att bedöma om förekomst och utbredning av emfysem samt om emfysemet är homogent eller heterogent.
Behandling:
Behandlingen vid emfysem sammanfaller med behandlingen av KOL, och består i första hand av rökstopp, vaccinationer, fysisk träning och läkemedel.
 1. Lindberg A, Bjerg A, Ronmark E, Larsson LG, Lundback B. Prevalence and underdiagnosis of COPD by disease severity and the attributable fraction of smoking Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Respir Med. 2006 Feb;100(2):264-72. PMID: 15975774. PubMed  
 2. Piitulainen E, Tornling G, Eriksson S. Effect of age and occupational exposure to airway irritants on lung function in non-smoking individuals with alpha 1-antitrypsin deficiency (PiZZ). Thorax. 1997 Mar;52(3):244-8. PMID: 9093340.
 3. de Torres JP, Bastarrika G, Zagaceta J, et al. Emphysema presence, severity, and distribution has little impact on the clinical presentation of a cohort of patients with mild to moderate COPD. Chest. 2011 Jan;139(1):36-42. PMID: 20705800. PubMed  
 4. Shaker SB, Stavngaard T, Hestad M, et al. The extent of emphysema in patients with COPD. Clin Respir J. 2009 Jan;3(1):15-21. PMID: 20298367. PubMed  
 5. Eriksson S. Pulmonary Emphysema and Alpha1-Antitrypsin Deficiency. Acta Med Scand. 1964 Feb;175:197-205. PubMed  
 6. Davison AG, Fayers PM, Taylor AJ, et al. Cadmium fume inhalation and emphysema. Lancet. 1988 Mar 26;1(8587):663-7. PMID: 2895211. PubMed  
 7. Dirksen A, Dijkman JH, Madsen F, et al. A randomized clinical trial of alpha(1)-antitrypsin augmentation therapy. Am J Respir Crit Care Med. 1999 Nov;160(5 Pt 1):1468-72. PMID: 10556107. PubMed  
 8. Dirksen A, Piitulainen E, Parr DG, et al. Exploring the role of CT densitometry: a randomised study of augmentation therapy in alpha1-antitrypsin deficiency. Eur Respir J. 2009 Jun;33(6):1345-53. PMID: 19196813. PubMed  
 9. Parr DG, Dirksen A, Piitulainen E, et al. Exploring the optimum approach to the use of CT densitometry in a randomised placebo-controlled study of augmentation therapy in alpha 1-antitrypsin deficiency. Respir Res. 2009;10:75. PMID: 19678952. PubMed  
 10. van Agteren JE, Carson KV, Tiong LU, et al. Lung volume reduction surgery for diffuse emphysema. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 14;10:CD001001. Pmid:27739074 PubMed  
 11. Criner GJ, Cordova FC, Furukawa S, et al. Prospective randomized trial comparing bilateral lung volume reduction surgery to pulmonary rehabilitation in severe chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1999 Dec;160(6):2018-27. PMID: 10588623. PubMed  
 12. Geddes D, Davies M, Koyama H, et al. Effect of lung-volume-reduction surgery in patients with severe emphysema. N Engl J Med. 2000 Jul 27;343(4):239-45. PMID: 10911005. PubMed  
 13. Hillerdal G, Lofdahl CG, Strom K, et al. Comparison of lung volume reduction surgery and physical training on health status and physiologic outcomes: a randomized controlled clinical trial. Chest. 2005 Nov;128(5):3489-99. PMID: 16304304. PubMed  
 14. van Agteren JE, Carson KV, Tiong LU, et al. Lung volume reduction surgery for diffuse emphysema. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 14;10:CD001001. Epub ahead of print.pmid:27739074 PubMed  
 15. Edwards MA, Hazelrigg S, Naunheim KS. The National Emphysema Treatment Trial: summary and update. Thorac Surg Clin. 2009 May;19(2):169-85. PMID: 19662959. PubMed  
 16. Hillerdal G, Ek L. Nya data om behandling av emfysem. Läkartidningen. 2017;114:EX7X lakartidningen.se  
 17. Stavem K, Bjortuft O, Borgan O, Geiran O, Boe J. Lung transplantation in patients with chronic obstructive pulmonary disease in a national cohort is without obvious survival benefit. J Heart Lung Transplant. 2006 Jan;25(1):75-84. PMID: 16399534. PubMed  
 18. Todd JL, Palmer SM. Lung transplantation in advanced COPD: is it worth it? Semin Respir Crit Care Med. 2010 Jun;31(3):365-72. PMID: 20496305. PubMed  
 19. Tanash HA, Riise GC, Hansson L, Nilsson PM, E. P. Survival benefit of lung transplantation in individuals with severe α(1)-anti-trypsin deficiency (PiZZ) and emphysema. J Heart Lung Transplant. 2011 Dec;30(12):1342-7. PMID: 21821433. PubMed  
 20. Tanash HA, Nilsson PM, Nilsson JA, Piitulainen E. Clinical course and prognosis of never-smokers with severe alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZZ). Thorax. 2008 Dec;63(12):1091-5. PMID: 18682522. PubMed  
 • Kjell Larsson, professor och specialistläkare, Enheten för lung- och luftvägsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet