Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

  • Definition:En övergående och reversibel luftvägsobstruktion som uppstår under och efter fysisk ansträngning hos personer med eller utan underliggande astma.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd, särskilt vid samtidig astma.  
  • Anamnes:Andfåddhet, trånghetskänsla i bröstet, hosta eller väsande andning under eller pipljud under utandning.
  • Kliniska fynd:Takypné och pipljud vid utandning. I vila ofta normala fynd. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på kliniska uppgifter. Spirometri är ofta normalt.
  • Behandling:Regelbunden fysisk aktivitet. Undvika utlösande faktorer. Behandling med kortverkande bronkdilaterande läkemedel, inhalationssteroider och leukotrienantagonister kan övervägas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.