Akut astma hos barn ≥6 år och vuxna

  • Deftinition:Akut eller subakut försämring av patientens habitualstatus i form av ökade astmasymtom och progressivt försämrad lungfunktion, vilket kräver förändring av patientens normala astmabehandling.
  • Förekomst:Störst risk vid otillräcklig underhållsbehandling av astma. 
  • Symtom:Dyspné, trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, hosta. 
  • Kliniska fynd:Beror på grad av försämringen. Förhöjd andnings- och hjärtfrekvens, nedsatt saturation och försämrat allmäntillstånd förekommer.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Ibland CRP eller bilddiagnostik i differentialdiagnostiskt syfte. 
  • Behandling:Luftrörsvidgande läkemedel och ofta perorala steroider. Ibland behövs syrgasbehandling. 

Basfakta

Definition

  • Akut astmaanfall, exacerbation av astma, är en akut eller subakut försämring av patientens habitualstatus i form av ökade astmasymtom (till exempel andfåddhet, väsande/pipande andning, hosta och/eller bröstsmärta) och progressivt försämrad lungfunktion, vilket kräver förändring av patientens normala astmabehandling.1 

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Fördjupning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.