Gå direkt till huvudinnehållet

Akut astma hos barn ≥6 år och vuxna

Senast reviderad:


Deftinition:
Akut eller subakut försämring av patientens habitualstatus i form av ökade astmasymtom och progressivt försämrad lungfunktion, vilket kräver förändring av patientens normala astmabehandling.
Förekomst:
Störst risk vid otillräcklig underhållsbehandling av astma. 
Symtom:
Dyspné, trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, hosta. 
Kliniska fynd:
Beror på grad av försämringen. Förhöjd andnings- och hjärtfrekvens, nedsatt saturation och försämrat allmäntillstånd förekommer.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Ibland CRP eller bilddiagnostik i differentialdiagnostiskt syfte. 
Behandling:
Luftrörsvidgande läkemedel och ofta perorala steroider. Ibland behövs syrgasbehandling. 
  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. ginasthma.org  
  2. Johnston NW, Sears MR. Asthma exacerbations . 1: epidemiology. Thorax. 2006;61(8):722‐728. PMID:16877691. PubMed  
  3. Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. www.socialstyrelsen.se  
  4. McKeever T, Mortimer K, Wilson A, et al. Quadrupling Inhaled Glucocorticoid Dose to Abort Asthma Exacerbations. N Engl J Med. 2018 Mar 8;378(10):902-910. Epub 2018 Mar 3. (Original) PMID: 29504499 PubMed  
  5. Läkemedelsverket. Astma hos barn och vuxna, behandlingsrekommendation mars 2023 (hämtad 2023-03-27). www.lakemedelsverket.se  
  6. Kirkland SW, Vandenberghe C, Voaklander B, et al. Combined inhaled beta-agonist and anticholinergic agents for emergency management in adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 11;1:CD001284. Pmid:28076656. PubMed  
  7. Fitzgerald JM, Shragge D, Haddon J, et al. A randomized controlled trial of high dose inhaled budesonide versus oral prednisone in patients discharged from the emergency department following an acute asthma exacerbation. Can Respir J 2000; 7:61-7. PubMed  
  8. Rodrigo G, Rodrigo C, Burschtin O. A meta-analysis of the effects of ipratropium bromide in adults with acute asthma. Am J Med 1999; 107:363-70. PubMed  
  • Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin och med dr, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas, Stockholm