Gå direkt till huvudinnehållet

Akut astma, barn <6 år

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Akut eller subakut försämring (exacerbation) i symtomkontroll som är så kraftig att den leder till besvär eller hälsorisker och föranleder besök till sjukvården och/eller kräver ökad läkemedelsbehandling, ofta med perorala steroider.
Förekomst:
Förekommer som delsymtom av astma.
Symtom:
Pipande och väsande andning, trånghetskänsla i bröstet, hosta, andnöd. Vid allvarlig exacerbation även agitation, svårigheter att prata och/eller trötthet.
Kliniska fynd:
Pipande andningsljud eller nedsatta andningsljud. Forcerad andning med ev bukindragningar. Blekhet, ibland cyanos. Barnet vill inte leka, anstränga sig, vill ofta sitta hellre än ligga. Eventuellt takykardi. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Syresaturationen är lågt vid allvarlig exacerbation.
Behandling:
Består av luftrörsvidgande, eventuellt syrgas. Hos vissa orala glukokortikoider. Ibland intensivvård på akutsjukhus.
 1. Johnston NW, Sears MR. Asthma exacerbations. 1: epidemiology. Thorax. 2006;61(8):722‐728. PMID:16877691. PubMed  
 2. Wang Z, May SM, Charoenlap S,et al. Effects of secondhand smoke exposure on asthma morbidity and health care utilization in children: a systematic review and meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Nov;115(5):396-401.e2. PMID: 26411971. PubMed  
 3. Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(3):26–43. lakemedelsverket.se  
 4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from: www.ginasthma.org ginasthma.org  
 5. Kunskapsteamet Astma/allergi/KOL på Akademiskt Primärvårdscentrum vid Region Stockholm. Samlad information gällande akuta inhalationer och astma/allergi/KOL-mottagningarna. 2020-04-08. www.naaka.se  
 6. Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. www.socialstyrelsen.se  
 7. Wennergren G, Strannegård I-L. Asthma hospitalizations continue to decrease in schoolchildren but hospitalization rates for wheezing illness remain high in young children. Acta Paediatr 2002; 91: 1239 - 45. PubMed  
 8. Adams RJ, Fuhlbrigge A, Finkelstein JA, Lozano P, Livingston JM, Weiss KB et al. Impact of inhaled anti-inflammatory therapy on hospitalization and emergency department visits for children with asthma. Pediatrics 2001; 107: 706 - 11. PMID: 11335748. PubMed  
 9. Dodge R, Martinez FD, Cline MG, Lebowitz MD, Burrows B. Early childhood respiratory symptoms and the subsequent diagnosis of asthma. J Allergy Clin Immunol 1996; 98: 48 - 54. PubMed  
 • Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, Capio Ringen Vårdcentral, Stockholm; Med dr, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen, Stockholm