Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokonioser

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Tuberkulos – Vårdprogram från Svenska infektionsläkarföreningen, SILF. Hämtad 2023-07-26 infektion.net  
  • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Tidigare sakkunniga

  • Hasse Melbye, specialist i allmänmedicin, försteamanuens vid Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Ingard Løge, specialist i allmänmedicin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim