Gå direkt till huvudinnehållet

Tuberkulos (tbc)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med bakterier som tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. tuberkulosis, M. bovis eller M. africanum). Tuberkulos kan manifesteras i många organ, men tuberkulos i lungorna är vanligast och epidemiologiskt viktigast, eftersom det är dessa fall som är smittsamma.
Förekomst:
Under 2022 inrapporterades sammanlagt 384 fall av tbc i Sverige, motsvarande en årlig incidens på cirka 3/100 000. Andelen inhemskt smittade fall bedöms ligga på 15 %
Symtom:
Klassiska symtom på lungtuberkulos: Hosta >3 veckor, ofta produktiv (ibland med blodtillblandning), viktminskning, nedsatt allmäntillstånd, feber och nattsvettningar. 
Kliniska fynd:
Biljud vid lungauskultation på grund av pneumoni och pleurautgjutning, men auskultationen kan också vara helt normal även vid utbredda röntgenfynd. Vissa kan ha förstorade lymfkörtlar på halsen.
Diagnostik:
Direkt mikroskopi, odling och/eller PCR i sputum/bronkialsköljvätska + lungröntgen. Diagnosen latent tuberkulos ställs med IGRA, eventuellt tuberkulintest (hudtest) + lungröntgen.
Behandling:
Primära antituberkulösa medel är isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol. 
 1. Tuberkulos – Vårdprogram från Svenska infektionsläkarföreningen, SILF. Hämtad 2023-07-26 infektion.net  
 2. Folkhälsomyndigheten: Tuberkulos, sjukdomsstatistik. Hämtad 2023-07-26 www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Riskländer avseende tuberkulos. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2023-07-26 www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Global tuberculosis report 2020. WHO. Hämtad 2023-07-26 www.who.int  
 5. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Artikelnr: 00497-2017. 2017. www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Tuberkulos. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2023-07-26 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Campbell IA, Bah-Sow O. Pulmonary tuberculosis: diagnosis and treatment. BMJ 2006; 332: 1194-7. PubMed  
 8. BCG-vaccination. Rikshandboken barnhälsovård. Hämtad 2023-07-31 www.rikshandboken-bhv.se  
 9. Rodrigues LC; Diwan VK, Wheeler JG: Protective effect of BCG against tuberculous meningitis and miliary tuberculosis: A meta-analysis. Int J Epidemiol 1993; Dec; 22(6): 1154-8. PMID: 8144299 PubMed  
 10. Abubakar I, Pimpin L, Ariti C et al. Systematic review and meta-analysis of the current evidence on the duration of protection by bacillus Calmette-Guérin vaccination against tuberculosis. Health Technol Assess. 2013 Sep;17(37):1-372, v-vi. doi: 10.3310/hta17370. PMID: 24021245 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet