Gå direkt till huvudinnehållet

Tuberkulos (TBC)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med bakterier som tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. tuberkulosis, M. bovis och M. africanum). Tuberkulos kan manifesteras i många organ, men tuberkulos i lungorna är vanligast och epidemiologiskt viktigast, eftersom det är dessa fall som är smittsamma.
Förekomst:
Incidensen i Sverige 2016 var 7,3 fall per 100 000 invånare och år, och det totala antalet fall var 734, varav 115 var smittade i Sverige.
Symtom:
Klassiska symtom på lungtuberkulos: Hosta >3 veckor, ofta produktiv (ibland med blodtillblandning), viktminskning, nedsatt allmäntillstånd ,feber och nattsvettningar. Tuberkulös lymfadenit utgör cirka 20 %.
Kliniska fynd:
Biljud vid lungauskultation på grund av pneumoni och pleurautgjutning, men auskultationen kan också vara helt normal även vid utbredda röntgenfynd. Vissa kan ha förstorade lymfkörtlar på halsen.
Diagnostik:
Direkt mikroskopi, odling och/eller PCR i sputum/bronkialsköljvätska + lungröntgen. Diagnosen latent tuberkulos ställs med tuberkulintest, eventuellt IGRA + lungröntgen.
Behandling:
Primära antituberkulösa medel är Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol. DOT – direkt observerad terapi vid misstanke om dålig följsamhet.
 1. Dheda K, Barry CE 3rd, Maartens G. Tuberculosis. Lancet 2016. pmid:26377143 PubMed  
 2. Folkhälsomyndigheten: Tuberkulos, statistik. www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Tackling poverty in tuberculosis control. Lancet 2005; 366: 2063. PubMed  
 4. Dye C. Global epidemiology of tuberculosis. Lancet 2006; 367: 938-40. PubMed  
 5. Velayati AA, Masjedi MR, Farnia P, et al. Emergence of new formsof totally drug-resistant tuberculosis bacilli: super extensivelydrug-resistant tuberculosis or totally drug-resistant strains in Iran.Chest 2009; 136: 420–5.
 6. Horsburgh CR Jr. Priorities for the treatment of latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med 2004; 350: 2060-7. New England Journal of Medicine  
 7. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Artikelnr: 00497-2017. 2017. www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Corbett EL, Watt CJ, Walker N, et al. The growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic. Arch Intern Med 2003; 163: 1009-21. PubMed  
 9. Campbell IA, Bah-Sow O. Pulmonary tuberculosis: diagnosis and treatment. BMJ 2006; 332: 1194-7. PubMed  
 10. Artenstein AW, Kim JH, Williams WJ, Chung RC. Isolated peripheral tuberculous lymphadenitis in adults: current clinical and diagnostic issues. Clin Infect Dis 1995; 20:876. PubMed  
 11. Alvarez S, McCabe WR. Extrapulmonary tuberculosis revisited: a review of experience at Boston City and other hospitals. Medicine (Baltimore) 1984; 63:25. PubMed  
 12. Geldmacher H, Taube C, Kroeger C, et al. Assessment of lymph node tuberculosis in northern Germany: a clinical review. Chest 2002; 121:1177. PubMed  
 13. Schaaf HS, Beyers N, Gie RB, Schaaf HS, Beyers N, Gie RP, et al. Respiratory tuberculosis in children: the diagnostic value of clinical features and special investigations. Pediatr Infect Dis J 1995; 14: 189-94. PubMed  
 14. Enarson PM, Enarson DA, Gie R. Management of tuberculosis in children in low-income countries. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 1299-304. PubMed  
 15. Pai M, Zwerling A, Menzles D. Systematic review: T-cell-based assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection: an update. Ann Intern Med 2008; 149:
 16. Morgan MA, Horstmeier CD, DeYoung DR, Robers GD. Comparison study of a radiometric method (BACTEC) and conventional culture media for recovery of mycobacteria from smear-negative specimens. J Clin Microbiol 1983; 18: 384-88. PubMed  
 17. American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention. Diagnostic standards and classification of tuberculosis in adults and children. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1376-95. PubMed  
 18. WHO: Global tuberculosis control 2015 www.who.int  
 19. Fox W, Ellard GA, Mitchison DA. Studies on the treatment of tuberculosis undertaken by the British Medical Research Council tuberculosis units, 1946-1986, with relevant subsequent publications. Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3: S231-79. PubMed  
 20. Johnson JL, Hadad DJ, Dietze R, et al. Shortening treatment in adults with non-cavitary tuberculosis and 2-month culture conversion. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 558-63. PubMed  
 21. Mukherjee JS, Rich ML, Socci AR, et al. Programmes and principles in treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Lancet 2004; 363: 474-81. PubMed  
 22. World Health Organization Stop TB Department. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes. 3rd ed. Geneva: WHO, 2003. www.who.int  
 23. Horsburgh CR Jr, Barry CE 3rd, Lange C. Treatment of Tuberculosis. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2149-60. PMID: 26605929. PubMed  
 24. Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios Reviderat 2020 Svenska Infektionsläkarföreningen infektion.net  
 25. Brost BC, Newman RB. The maternal and fetal effects of tuberculosis therapy. Obstet Gynecol Clin North Am 1997; 24: 659-73. PubMed  
 26. World Health Organization Global Tuberculosis Programme. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes, 3rd edn (WHO/CDS/TB/2003.13). Geneva: WHO, 2003.
 27. American Academy of Pediatrics. The transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001; 108: 776-89. Pediatrics  
 28. Inge LD, Wilson JW. Update on the treatment of tuberculosis. Am Fam Physician 2008; 78: 457-65. American Family Physician  
 29. Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, Watt CJ, Dye C. Tuberculosis. Lancet 2003; 362: 887-99. PubMed  
 30. Rodrigues LC; Diwan VK, Wheeler JG: Protective effect of BCG against tuberculous meningitis and miliary tuberculosis: A meta-analysis. Int J Epidemiol 1993; Dec; 22(6): 1154-8.
 31. Colditz GA et al. Efficacy of BCG vaccine in prevention of tuberculosis. Meta-analysis of the publishet literature, JAMA 1994, Mar 2;271(9):698-702.
 32. BCG Vaccination to prevent Tuberculosis in health care workers: A decision analysis. Preventive Medicine 1997; 26:201-7. PubMed  
 33. Sterne JA, Rodrigues LC, Guedes IN; Does the efficacy of BCG decline with time since vaccination? Int J Tuberc Lung Dis 1998 Mar;2(3):200-7. PubMed  
 34. Gelband H. Regimens of less than six months for treating tuberculosis, a systematic review. In: The Cochrane Library. Issue 4, 1999. Last amandment: June 16 1999. The Cochrane Library  
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet