Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumoni hos vuxna

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Pneumoni definieras som en infektion i lungparenkymet med symtom och statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion och med radiologiska förändringar som talar för pneumoni.
Förekomst:
Ungefär 1 % per år i industriländer med tydligt högre incidens hos äldre individer (>65 år).
Symtom:
Vanliga symtom är hosta, feber, bröstsmärta (pleurit), dyspné, trötthet och ökad slemproduktion.
Kliniska fynd:
Feber förekommer hos de flesta. Fynd vid lungauskultation kan ge stöd åt diagnosen. Ökad andningsfrekvens, förvirring och hypotoni talar för mer allvarlig sjukdom.
Diagnostik:
Diagnosen bygger på typiska symtom och kliniska fynd. Provtagning för CRP kan ge stöd åt diagnosen. Vid oklara fall kan lungröntgen övervägas. Vid sjukhusförvärvad pneumoni rekommenderas mer utförlig diagnostik.
Behandling:
Består av adekvat antibiotikabehandling.
 1. File Jr TM. Community-acquired pneumonia. Lancet 2003; 362: 1991-2001. PubMed  
 2. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016. infektion.net  
 3. Pakhale S, Mulpuru S, Verheij TJ, et al.. Antibiotics for community-acquired pneumonia in adult outpatients. Cochrane Database Syst Rev 2014; 10: CD002109. pmid:25300166 PubMed  
 4. Socialstyrelsen (2015). Statistikdatabas för diagnoser i öppen vård. (Hämtad 2017-08-08) www.socialstyrelsen.se  
 5. Läkemedelsverket (2016). Sjukhusförvärvad pneumoni. 2016:(27)1. lakemedelsverket.se  
 6. Almirall J, Gonzalez CA, Balanco X, Bolibar I. Proportion of community-acquired pneumonia attributable to tobacco smoking. Chest 1999; 116: 375-9. PubMed  
 7. Paul KJ, Walker RL, Dublin S. Anticholinergic Medications and Risk of Community-Acquired Pneumonia in Elderly Adults: A Population-Based Case–Control Study. J Am Geriatr Soc 2015; 63: 476-85. PMID:25726764.
 8. Torén K, Schiöler L. Exponering för rök och damm ökar risken för pneumokockpneumoni. Lakartidningen.se 2020-04-16. lakartidningen.se  
 9. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2013) www.lakemedelsverket.se  
 10. Hopstaken RM, Muris JW, Knottnerus JA, Kester AD, Rinkens PE, Dinant GJ. Contributions of symptoms, signs, erythrocyte sedimentation rate, and C-reactive protein to a diagnosis of pneumonia in acute lower respiratory tract infection. Br J Gen Pract 2003; 53: 358-64. PubMed  
 11. Metlay JP, Fine MJ. Testing strategies in the initial management of patients with community-acquired pneumonia. Ann Intern Med. 2003;138(2):109. PMID:12529093. PubMed  
 12. Moberg AB, Taleus U, Garvin P, et al. Community-acquired pneumonia in primary care: clinical assessment and the usability of chest radiography. Scand J Prim Health Care 2016; 34(1): 21-7. pmid:26849394 PubMed  
 13. Meili M, Müller B, Kulkarni P, et al. Management of patients with respiratory infections in primary care: procalcitonin, C-reactive protein or both?. Expert Rev Respir Med. 2015;9(5):587‐601. PMID:26366806. PubMed  
 14. Htun TP, Sun Y, Chua HL, Pang J. Clinical features for diagnosis of pneumonia among adults in primary care setting: A systematic and meta-review. Sci Rep 2019; 9(1): 7600. pmid:31110214 PubMed  
 15. Le Bel J, Hausfater P, Chenevier-Gobeaux C, et al. Diagnostic accuracy of C-reactive protein and procalcitonin in suspected community-acquired pneumonia adults visiting emergency department and having a systematic thoracic CT scan. Crit Care 2015; 19: 366. pmid:26472401 PubMed  
 16. Sordé R, Falcò V, Lowak M, et al. Current and potential usefullness of pneumococcal urinary antigen detection in hospitalized patients with community-acquired pneumonia to guide antimicrobial therapy. Arch Intern Med 2010; 171(2):166-72. PMID:20876397. PubMed  
 17. Aronsky D, Dean NC. How should we make the admission decision in community-acquired pneumonia? Med Clin N America 2001; 85: 1397-1411. PubMed  
 18. Bartlett JG, Dowell SF, Mandell LA, File TM Jr, Musher DM, Fine MJ. Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2000; 31: 347-82. PubMed  
 19. British Thoracic Society. Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults. Thorax 2001; 56: (suppl 4) iv1-64.
 20. Dinh A, Ropers J, Duran C, et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2021;397(10280):1195-1203. PMID:34090604. PubMed  
 21. Chang CC, Cheng AC, Chang AB. Over-the-counter (OTC) medications to reduce cough as an adjunct to antibiotics for acute pneumonia in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 10;3:CD006088. doi: 10.1002/14651858.CD006088.pub4. The Cochrane Library  
 22. Douglas I, Evans S, Smeeth L. Effect of statin treatment on short term mortality after pneumonia episode: cohort study. BMJ 2011; 342: d1642. BMJ (DOI)  
 23. Metlay JP, Atlas SJ, Borowsky LH, Singer DE. Time course of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia. Resp Med 1998; 92: 1137-42. PMID:9926169. PubMed  
 24. Fine MJ, Stone RA, Singer DE, et al. Processes and outcomes of care for patients with community-acquired pneumonia: results from the Pneumonia Patient Outcomes Research Team (PORT) cohort study. Arch Intern Med 1999; 159: 970-80. PubMed  
 25. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-reactive protein is an independent predictor of severity in community-acquired pneumonia. Am J Med 2008; 121(3): 219-25. pmid:18328306 PubMed  
 26. Nseir W, Farah R, Mograbi J, et al. Impact of serum C-reactive protein measurements in the first 2 days on the 30-day mortality in hospitalized patients with severe community-acquired pneumonia: a cohort study. J Crit Care 2013; 28(3): 291-5. pmid:23159134 PubMed  
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen