Gå direkt till huvudinnehållet

Mykoplasmapneumoni

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Nedre luftvägsinfektion orsakat av den intracellulära bakterien Mycoplasma pneumoniae.
Förekomst:
Utgör cirka 10 % av de samhällsförvärvade pneumonierna, vanligt agens framförallt i åldrarna 5-30 år.
Symtom:
Ofta långvarig torrhosta, måttlig feber, snuva och huvudvärk.
Kliniska fynd:
Pipande och väsande andning och krepitationer kan höras, men ofta normala auskulationsfynd. 
Diagnostik:
CRP, LPK, nasofarynxprov för PCR , eventuellt serologi.
Behandling:
Antibiotika; doxycyklin eller erytromycin.
 1. Thibodeau KP, Viera AJ. Atypical pathogens and challenges in community-acquired pneumonia. Am Fam Physician 2004; 69: 1699-706. PubMed  
 2. Mansel JK, Rosenow EC 3rd, Smith TF, Martin JW Jr. Mycoplasma pneumoniae pneumonia. Chest. 1989 Mar;95(3):639-46. pmid: 2646077. PubMed  
 3. Sjukdomsinformation om mycoplasma pneumoniae-infektion. Folkälsomyndigheten 2013. www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Heiskanen-Kosma T, Korppi M. Serum C-reactive protein cannot differentiate bacterial and viral aetiology of community-acquired pneumonia in children in primary healthcare settings. Scand J Infect Dis. 2000;32(4):399-402. PMID: 10959648 PubMed  
 5. Marchello C, Dale AP, Thai TN. Prevalence of Atypical Pathogens in Patients With Cough and Community-Acquired Pneumonia: A Meta-Analysis. Ann Fam Med. 2016 Nov;14(6):552-566. PMID: 28376442 PubMed  
 6. Zaleznik DR, Vallejo JG. Mycoplasma pneumoniae infection in children. UpToDate, last updated Aug 29, 2017. www.uptodate.com  
 7. Kannan TR, Provenzano D, Wright JR, Baseman JB. Identification and characterization of human surfactant protein A binding protein of Mycoplasma pneumoniae. Infect Immun. 2005; 73: 2828-34. PubMed  
 8. Walter ND, Grant GB, Bandy U, et al. Community outbreak of Mycoplasma pneumoniae infection: school-based cluster of neurologic disease associated with household transmission of respiratory illness. J Infect Dis 2008; 198: 1365-74. PubMed  
 9. Smittevernveilederen. Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 19.04.2017. www.fhi.no  
 10. Gardiner SJ, Gavranich JB, Chang AB. Antibiotics for community-acquired lower respiratory tract infections secondary to Mycoplasma pneumoniae in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 8;1:CD004875. DOI: 10.1002/14651858.CD004875.pub5 DOI  
 11. Kauppinen M, Saikku P. Pneumonia due to Chlamydia pneumoniae: prevalence, clinical features, diagnosis, and treatment. Clin Infect Dis 1995;21(suppl 3):S244-52.
 12. Fine MJ, Smith MA, Carson CA, Mutha SS, Sankey SS, Weissfeld LA, et al. Prognosis and outcomes of patients with community-acquired pneumonia. A meta-analysis. JAMA 1996; 275:134-41. Journal of the American Medical Association  
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet