Gå direkt till huvudinnehållet

Klamydiapneumoni, TWAR

Senast reviderad:


Definition:
Pneumoni orsakad av Chlamydophila pneumoniae. Ingår i gruppen atypiska bakterier.
Förekomst:
Vanligt hos personer för 20 års ålder och äldre. Symtomatisk infektion är ovanligt hos barn >5 år. 
Symtom:
Oftast asymtomatisk. Smygande symtomutveckling med stigande feber, huvudvärk och sjukdomskänsla om infektionen är symtomatisk. Hosta är vanligt men kan komma senare i förloppet.
Kliniska fynd:
Svullna cervikala lymfkörtlar, låggradig feber och auskultatoriska fynd av lungorna kan förekomma. 
Diagnostik:
Baseras på en typisk klinisk bild. PCR kan påvisa C. pneumoniae.
Behandling:
Antibiotikabehandling rekommenderas endast vid pneumoni (inte vid bronkit/rinosinuit).
  1. Arnold FW, Summersgill JT, Ramirez JA. Role of Atypical Pathogens in the Etiology of Community-Acquired Pneumonia. Semin Respir Crit Care Med 2016; 37(6): 819-828. pmid:27960206 PubMed  
  2. Burillo O, Bouza E. Chlamydophila pneumoniae. Infect Dis Clin North Am 2010; 24(1): 61-71. pmid:20171546 PubMed  
  3. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om Chlamydia pneumoniae-infektion. 2016-07-19 (Hämtad 2019-09-17). www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Conklin L, Adjemian J, Loo J, et al. Investigation of a Chlamydia pneumoniae outbreak in a Federal correctional facility in Texas. Clin Infec Dis 2013; 57(5): 639-47. pmid:23723194 PubMed  
  5. Svenska infektionsläkarföreningen (2016). Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. (Hämtad 2019-09-17) infektion.net  
  6. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2019) Hämtad 2019-08-28 www.folkhalsomyndigheten.se  
  7. Kohlhoff SA, Hammerschlag MR. Treatment of Chlamydial infections: 2014 update. Expert Opin Pharmacother 2015; 16: 205-12. pmid:25579069 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg