Pleuravätska

Basfakta

Definition

 • Pleuravätska (utgjutning i lungsäcken) är en ansamling av mer än 10–20 ml vätska i pleurahålan.1
 • Tillståndet uppstår till följd av ökad filtration eller defekt absorption av ackumulerad vätska,2 det vill säga mer vätska kommer in i pleurahålan än den mängd som avlägsnas.
 • Pleuravätska kan vara en primär manifestation eller en sekundär komplikation till något av många tillstånd och kan finnas tillfälligt eller vara kroniskt.3
 • Sekundärt till:
  • Lungsjukdom
  • Sjukdom i annat organ
  • Systemsjukdom
 • Pleuravätskan kan bestå av:
  • Serös vätska – hydrotorax
  • Blod – hemotorax
  • Lymfvätska – kylotorax
  • Var – empyem

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.