Pleurasmärtor

Basfakta

Definition

 • Det engelska begreppet "pleurisy" betecknar inflammation i parietala pleura som i regel leder till karaktäristiska pleuritsmärtor och som kan ha en rad underliggande orsaker.1
 • Pleurisy är en mer precis beteckning på tillståndet, medan pleurasmärtor (pleuritsmärtor) är en bättre beskrivning av symtomet.
 • Pleuritsmärtor:
  • Karaktäriseras av bröstsmärtor som förvärras vid djupandning, tal, hostning eller nysning
  • Smärtan beskrivs ofta som skarp och förvärrad vid rörelser
  • Patienten intar gärna en position som begränsar rörelserna på det påverkade området
  • Respirationsberoende smärtor kan leda till att patienten klagar över andfåddhet

Differentialdiagnoser, icke-pleuritiska

Differentialdiagnoser, pleuritiska

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.