Hosta

Basfakta

Definition

  • Hosta är avgörande för försvaret av de nedre luftvägarna, och personer med nedsatt hostreflex, spädbarn, äldre, alkoholister och strokepatienter är mer utsatta för pneumoni.1-2
  • Tillsammans med mucociliär transport skyddar hostreflexen de nedre luftvägarna mot främmande föremål och skadliga aspirat. Hostan hjälper också till att avlägsna slem som hindrar luftströmmen i bronkerna.
  • Indelning:3
    • Akut hosta varar mindre än tre veckor
    • Subakut hosta varar tre till åtta veckor
    • Långvarig hosta varar mer än åtta veckor

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.