Heshet

Basfakta

Definition

  • Heshet beror på förändringar på stämbanden eller skador på nerver eller nervbanor.
  • Fonasteni, röstrubbning när man ska tala högt, kan uppfattas som en form av heshet.
  • De flesta fall av heshet beror på godartade eller självbegränsande tillstånd.1

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.