Hemoptys

Basfakta

Definition

  • Blod i upphostningar eller hostsekret från lungorna eller luftvägarna som ett resultat av pulmonell eller bronkiell blödning.1
  • Hemoptys delas in i icke-massiv och massiv blödning, baserat på hur stor blodförlusten är, men det finns ingen enhetlig definition av detta.2
  • Vissa definierar en blodförlust på mindre än 200 mL/dygn som icke-massiv.3-4

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.